Temat: Bankowcy dla Edukacji - maj 2020

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
Bankowcy dla Edukacji - SAMORZĄDY
newsletter nr 2/maj 2020
Szanowni Państwo,
realizując postanowienia umowy o współpracy w ramach Programu Bankowcy dla Edukacji, staramy się stale zwiększać zakres działań edukacyjnych realizowanych we współpracy ze Związkiem Banków Polskich, partnerskimi bankami w całej Polsce i grupą ponad 1000 wolontariuszy - ekspertami bankowymi.
W niniejszym newsletterze wysyłanym do samorządów, z którymi mamy podpisane porozumienie podsumowujemy dotychczasowe działania edukacyjne. Będziemy wdzięczni za wsparcie we współpracy ze szkołami i inspiracje do dalszych działań. 
Współpraca w zakresie edukacji młodzieży w okresie pandemii
Lekcje online
Od połowy kwietnia oferujemy szkołom lekcje BAKCYLA online. Odbyło się już blisko 70 lekcji dla 2500 uczestników.
Lekcje realizujemy na dwóch poziomach edukacji. Zajęcia prowadzą eksperci bankowości, przygotowani do swej roli oraz
specjaliści, posiadający doświadczenie w prowadzeniu różnego rodzaju zajęć, także na uczelniach. Programy lekcji uwzględniają wymogi programowe. Scenariusze zawierają elementy aktywizujące uczniów: quizy, testy, pytania i odpowiedzi poprzez czat.
Lekcje dla szkół podstawowych (klasy VI-VIII)
 • Twoje pieniądze
 • Od oszczędzania do inwestowania
 • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
Lekcje dla szkół ponadpodstawowych
 • Rynki finansowe - zaufanie w biznesie
 • Moje finanse - myślę przedsiębiorczo
 • Mądre inwestowanie
 • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
Opisy lekcji dostępne na stronie bakcyl.wib.org.pl. W sprawie umawiania lekcji prosimy o kontakt z Koordynatorkami Programu BAKCYL (dane kontaktowe poniżej)
Konkursy dla uczniów
Zapraszamy uczniów do konkursów z zakresu finansów i cyberbezpieczeństwa.
Konkurs "Przygoda z finansową krzyżówką" dla uczniów szkół podstawowych
Zadaniem uczestnika jest rozwiązanie krzyżówki, a następnie wykonanie polecenia dodatkowego z  wykorzystaniem odgadniętego hasła. Konkurs adresowany do uczniów w dwóch grupach wiekowych: 
 • klasy III-V
 • klasy VI-VIII
Dla każdej grupy wiekowej przygotowano odrębną krzyżówkę z dodatkowym zadaniem. Zgłoszenia i rozwiązania należy przesyłać do 30 maja 2020 r.

Nagrody! Autorzy trzech najlepszych prac (odrębnie w dwóch grupach wiekowych) otrzymają nagrody finansowe:
 1. miejsce – 500 zł
 2. miejsce – 300 zł
 3. miejsce – 200 zł
Więcej informacji, regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy: http://bakcyl.wib.org.pl/konkurs-przygoda-z-krzyzowka/

Konkurs "Bezpieczne finanse, bezpieczna cyberprzestrzeń"
dla klas w szkołach ponadpodstawowych

Uczestnikiem konkursu jest klasa w szkole ponadpodstawowej, zgłoszona do udziału przez nauczyciela lub ucznia/lidera projektu (w uzgodnieniu z wychowawcą klasy).
Konkurs składa się z dwóch zadań.
Pierwsze zadanie polega na rozwiązaniu testu online na platformie Quizizz. Drugie zadanie polega na opracowaniu przez klasę wspólnego projektu w postaci krzyżówki lub rebusu, z wykorzystaniem jednego z czterech zaproponowanych haseł:
 • Myślę przedsiębiorczo
 • Mądre inwestowanie
 • Obrót bezgotówkowy
 • Atak cybernetyczny
Zgłoszenie uczestnictwa klasy polega na wypełnieniu i przesłaniu formularza wraz z opracowanym zadaniem dodatkowym, na adres: bakcyl@wib.org.pl  w terminie do 30.05.2020 r.
Nagrody! Klasy, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową otrzymają nagrody finansowe:
 1. miejsce – 1000 zł
 2. miejsce – 500 zł
 3. miejsce – 300 zł
Więcej informacji, regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy: http://bakcyl.wib.org.pl/konkurs-bezpieczne-finanse-bezpieczna-cyberprzestrzeni
Konkurs dla nauczycieli
W ramach projektu  Niebanalnie o Giełdzie zapraszamy nauczycieli do udziału w Konkursie na najlepszy scenariusz na temat: „Inteligencja finansowa jako element postawy przedsiębiorczej” (propozycja  Warszawskiego Instytutu Bankowości, jako Partnera Projektu).
Organizatorem projektu jest Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych.
Materiały edukacyjne - filmy
W bibliotece http://bde.wib.org.pl/materialy/filmy/ jest dostępny bogaty zbiór profesjonalnych i aktualnych tematycznie filmów edukacyjnych dla wszystkich naszych  partnerów (w tym szkół, samorządów, nauczycieli).
ZAPROSZENIA DLA SZKÓŁ - sposób komunikacji
Szkoły zapraszamy do bezpośredniego kontaktu. Cyklicznie wysyłamy newslettery informacyjne (poniżej zestawienie dotychczas wysłanych). Bylibyśmy także wdzięczni za niezależne przekazanie majowego numeru do podległych Państwu szkół:
Liczymy na Państwa wsparcie, dziękujemy za przekazywane kontakty. Zapraszamy też do bezpośredniego zgłoszenia szkół:
Kontakt bezpośredni w sprawie współpracy ze szkołami:

Dyrektor Projektów Edukacyjnych: Urszula Szulc, uszulc@wib.org.pl

Koordynatorki organizacji lekcji w poszczególnych województwach:
Zapraszamy do śledzenia naszego fanpejdżu: https://www.facebook.com/projektbakcyl/
Inne formy aktywności realizowane
w ramach współpracy z  samorządami:

Wykłady dotyczące cyberbezpieczeństwa
Zdalne nauczanie i praca w okresie pandemii koronawirusa postawiła przed samorządami nowe wyzwania związane z bezpieczeństwem pracy i nauki z wykorzystaniem internetu. Odpowiedzią na te wyzwania są nieodpłatne szkolenia prowadzone przez doświadczonych wykładowców i trenerów, w trakcie których poruszane są zagadnienia związane z m.in. budowaniem bezpiecznych haseł, zasadami bezpiecznego korzystania z komputerów i urządzeń mobilnych, bezpieczeństwem w mediach społecznościowych
Szkolenia organizowane są po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników.
Decyduje pierwszeństwo zgłoszeń. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat.
Więcej informacji: kreding@wib.org.pl
Aktywny Samorząd
Oferujemy kilkadziesiąt artykułów i filmy edukacyjne o zarządzaniu finansami i cyberbezpieczeństwie do zamieszczania na stronach www i profilach FB urzędów, ośrodków kultury, bibliotek gminnych i miejskich oraz w czasopismach lokalnych.
Materiały można uzyskać pod adresem mailowym: agnieszka.krawczyk@nzb.pl
Aktywny Senior
Oferta Programu Bankowcy dla Edukacji to m.in. dla seniorów:
 • wykłady z udziałem ekspertów "Bezpieczne finanse seniora" oraz "Cyberbezpieczny Senior" - w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości aktualna wiedza ekonomiczna to spokój i bezpieczeństwo.
 • konferencje i spotkania (np. Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości"
 • poradniki i materiały informacyjne (np. Raport InfoSenior)
 • biuletyn Aktywny Senior
 • filmy edukacyjne
Więcej szczegółów: seniorzy@wib.org.pl
Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości
W trakcie IV Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości sesję plenarną puentowała uroczystość wręczenia wyróżnień dla najaktywniejszych instytucji i osób w programach edukacyjnych w 2019 r., realizowanych z inicjatywy ZBP. W kategorii najbardziej aktywnych jednostek samorządu terytorialnego (w Programie „Bankowcy dla Edukacji”) wyróżnienia otrzymali:
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Urząd Miasta Lublin
 • Urząd Miasta Knurów
Pragniemy podkreślić, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, publicznie dostępny kontakt telefoniczny lub mailowy,), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem w tym w celu wysyłki newslettera zmierzającej do skutecznej realizacji Programu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL.
 
Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone.
 
Administrator Danych Osobowych: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, 00-394 Warszawa, ul. Solec 38, lok. 104 tel.: 22 182 31 70 sekretariat@wib.org.pl
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.