Temat: Zaproszenie na warsztaty i debatę GROWING PAINS SCHOOL Tech Innovation Week’18

Z A P R O S Z E N I E
13 listopada | Godz. 15.00-20.00 | KONFERENCJA: Centrum Prasowe Foksal | Warszawa, ul. Foksal 3/5 
 14 listopada | Godz. 18.00 -20.30 | WARSZTATY: Mindspace | Warszawa, ul. Koszykowa 61
15-16 listopada | Godz. 18.00 - 20.30 | WARSZTATY: CENT UW | Warszawa, S.Banacha 2c

Konferencja - Debata i Warsztaty
Roundtable
dla instytucji rządowych, środowisk naukowych i biznesu
Szanowni Państwo,
Mamy zaszczyt zaprosić do debaty - roundtable dla instytucji rządowych, środowisk naukowych i biznesu: „Skuteczna komercjalizacja i transfer technologii w Polsce
w zintegrowanym ekosystemie nauki i biznesu.
"GROWING PAINS SCHOOL Tech Innovation Week ’18 /konferencja i warsztaty/
CHAPTER 1
Łańcuch wartości w procesie komercjalizacji i transferu technologii.
Jak rozwijać Przedsiębiorczych Naukowców, jak angażować biznes?

CHAPTER 2
Studium wykonalności i biznes plan projektów naukowych.

CHAPTER 3
Pomysł, prototyp, produkt. Jak zaprojektować koncepcję produktu
i gdzie prototypować?

CHAPTER 4
Jak definiować problemy badawczo-rozwojowe i zarządzać ich finansowaniem, aby adresując problemy społeczne,
w sposób naturalny wchodziły do gospodarki.

CHAPTER 5
Czym jest R&D i kogo na nie stać? Alternatywa własnego R&D.

CHAPTER 6
Gdzie produkować małe serie? Kiedy to się opłaca?

CHAPTER 7
Patentować czy nie? Zarządzanie procesem zabezpieczenia IP.

CHAPTER 8
Jak zaprojektować firmę, aby mogła się skalować i odnosić trwałe sukcesy?


Każda część CHAPTER składa się z keynote speech oraz dyskusji panelowych.

14 listopada | Godzina 18.00 - 20.30 | Warsztaty: Mindspace | Warszawa, ul. Koszykowa 61
15-16 listopada | Godzina 18.00 - 20.30 | Warsztaty: CENT UW | Warszawa, S.Banacha 2c
Warsztaty dla środowisk naukowych i biznesu
14.11.2018
15.11.2018
16.11.2018
WARSZTAT 1
INVENTITY FOUNDATION

Pokonaj Bariery Wzrostu! Zaprojektuj strategię rozwoju Twojej Firmy wg metodyki skalowania przedsiębiorstw GROWING PAINS.
WARSZTAT 2
IBM

Zbuduj aplikację IoT na platformie IBM Cloud.
.
.
.
WARSZTAT 3
NCBiR

Od pomysłu na biznes do projektu B+R, czyli co biznes musi wiedzieć o projektach finansowanych przez NCBiR?
.


PATRONAT
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.