Teema: Uus Maa VEEBRUARIKUU turuülevaade

Uus Maa Kinnisvarabüroo 2018. aasta VEEBRUARIKUU kinnisvaraturu ülevaade
ENG         RUS 
Ehkki veebruar tõi kaasa külmemad ilmad, ei seganud see varem kokku lepitud kinnisvaratehingute ostu-müügilepingute sõlmimist. Võrreldes jaanuariga suurenes tehingute arv 19 võrra ning eelmise aasta veebruariga võrreldes 114 võrra ehk teisisõnu jätkus kinnisvaraturu aktiivsus ning samal ajal oli tegemist üle aastate aktiivseima veebruariga. Tehingute mediaanhind võrreldes jaanuariga küll langes (-4,9%), ent võrreldes eelmise aasta sama ajaga suurenes mediaanhind 13,6% võrra. Kõrge mediaanhinna ja tehinguaktiivsuse taga on endiselt uusarenduste turg ning etteruttavalt võib öelda, et väliskeskkonna mõju säilides on oodata hinnakasvu ka tänavusel aastal.
Andmed: Maa-amet
Maakondade tasandil muutus tehingute arv protsentuaalselt enim just väikestes maakondades, kus tulenevalt tehingute arvu vähesusest on kuupõhised muutused märkimisväärsed. Suurema tehingute arvuga maakondadest vähenes Harjumaal tehingute arv 41 võrra ning Tartumaal 14 võrra, samas kui Ida-Virumaal suurenes tehingute arv 15 võrra ja Pärnumaal 27 võrra. Tehingute arv suurenes kokku üheksas maakonnas ning langes kokku viies maakonnas.

Mediaanhind suurenes veebruaris kokku kuues maakonnas ning vähenes üheksas maakonnas. Kõrgeim oli mediaanhind Harjumaal, kus see ulatus 1695 EUR/m2-ni, suurenedes veidi võrreldes jaanuariga ning koguni 10,1% võrreldes mulluse veebruariga. Absoluutnumbrites vähenes mediaanhind enim Saaremaal (-231 EUR/m2) ja Läänemaal (-186 EUR/m2), suurenes aga Põlva- (267 EUR/m2) ja Viljandimaal (195 EUR/m2). Sarnaselt tehingute statistikale suurenes mediaanhind enim valdavalt nendes maakondades, kus kuu varem oli toimunud hinnalangus ja vastupidi. Suurematest maakondadest suurenes mediaanhind ainsana Ida-Virumaal, tõustes aastase perioodi kõrgeimale tasemele (236 EUR/m2).

Andmed: Maa-amet
Veebruar tõi Tallinnas kaasa küll tehingute arvu languse 34 võrra, ent tänu tehingute muutustele linnaosades, kus tehingute arv langes peamiselt linnaosades, kus on mediaanhind madalamal ja vastupidi, suurenes tehingute mediaanhind 2,7% võrra ulatudes 1774 EUR/m2-ni. Võrreldes eelmise aasta veebruariga suurenes mediaanhind koguni 11,6%. Seega on aasta esimese kahe kuuga sõlmitud võrreldes mullusega juba 151 tehingut rohkem ning tehingute mediaanhind on suurenenud 7,9%.
Andmed: Maa-amet
Muutunud huvist uusarenduste segmendis aitab ametlikest andmetest kõige paremini seletada kinnisvaratehingute võõrandajate statistika, ehkki selles kajastuvad lisaks korteriomanditele ka kinnisasjad. Võrreldes jaanuariga vähenes juriidiliste isikute poolt võõrandatud kinnisvaraobjektide arv 42 võrra, ent turg on jätkuvalt aktiivne, kuna aastataguse ajaga võrreldes on juriidilised isikud võõrandanud juba 78 objekti enam, samuti moodustas nende osakaal võõrandamistehingutest kolmandat kuud järjest üle 50%.
Andmed: Maa-amet
Ehkki tehingute mediaanhind linnas tervikuna suurenes, kasvas mediaanhind vaid kolmes linnaosas: Haaberstis (6,3%), Kristiines (3,3%) ja Nõmmel (0,9%). Kõiki neid linnaosasid iseloomustab juriidiliste isikute poolt võõrandatud objektide hulga suurenemine võrreldes jaanuariga. Enim vähenes mediaanhind Pirita linnaosas (-10%) ja Mustamäe linnaosas (-9,7%), seejuures vähenes Mustamäel juriidiliste isikute poolt müüdud objektide arv enam kui kaks korda. Sarnaselt jaanuarile ületas mediaanhind 2000 EUR/m2 piiri Kesklinnas (2302 EUR/m2) ja Kristiines (2071 EUR/m2).
Külmapühad, lühem kuu ning mahult väiksem uusarendusturg mõjutasid veebruaris negatiivselt Tartu kinnisvaraturgu. Võrreldes jaanuariga vähenes tehingute arv 32 võrra ning 115 sõlmitud ostu-müügitehingut oli väikseim arv pärast 2015. aasta detsembrit. Mediaanhind langes võrreldes jaanuariga samuti märgatavalt (-8,8%), ent võrreldes eelmise aasta veebruariga suurenes mediaanhind koguni 11,7%, ulatudes 1351 EUR/m2-ni.
Andmed: Maa-amet
Narva korteriturule oleme käesolevaks aastaks prognoosinud mediaanhinna kasvu ning esimese kahe kuu põhjal võib täheldada väikest hinnatõusu. Veebruaris vähenes mediaanhind võrreldes jaanuariga 36 EUR/m2 võrra, ent võrreldes aastataguse ajaga oli mediaanhind aasta esimesel kahel kuul kõrgem. Veebruaris sõlmiti Narvas 64 tehingut, võrreldes jaanuariga suurenes tehingute arv 20 võrra, ent nii jaanuaris kui veebruaris sõlmiti vähem tehinguid kui mullu.
Andmed: Maa-amet
Pärnu turul on aasta algus tehingute aktiivsuselt olnud suvepealinnale iseloomulikult loid - tavapäraselt sõlmitakse tippkuudel isegi kuni kaks korda rohkem tehinguid võrreldes aasta esimeste kuudega. Veebruaris sõlmiti Pärnus 60 tehingut, jaanuariga võrreldes sõlmiti 12 tehingut rohkem, ent kahe kuuga on võrreldes mullusega sõlmitud 10 tehingut vähem. Mediaanhind vähenes võrreldes jaanuariga 10,6%, jäädes 1148 EUR/m2 juurde.
Andmed: Maa-amet
Eelmise aasta kinnisvaraturu suure tagasitulija, Pärnu linna turg oli suvepealinnale omaselt jaanuaris tagasihoidlik, seda taaskord uusarenduste tõttu. Jaanuaris sõlmiti Pärnus 48 tehingut, mis oli väiksem arv pärast 2016. aasta jaanuari. Võrreldes detsembriga vähenes tehingute arv 25 võrra, mediaanhind suurenes 3,6% tõustes kõigi aegade kõrgeimale tasemele.
Andmed: Maa-amet
Ehkki ülejäänud omavalitsustest sõlmiti kõige enam tehinguid taaskord Kohtla-Järve linnas (48 tehingut), on aktiivne uusarendusturg toonud mitmed Harjumaa omavalitsused Kohtla-Järve vahetusse lähedusse. Nii ka veebruaris, kus Kohtla-Järve kõrval oli aktiivseim 38 tehinguga Rae vald. Suurimaks tõusjaks oli veebruaris Tartu vald, kus tänu uusarenduse asjaõigustehingutele suurenes jõudsalt nii tehingute arv kui ka mediaanhind. Teiste omavalitsuste puhul jäid mediaanhind sarnaseks aasta esimese kuu omaga.
Andmed: Maa-amet
Hea Sõber!

Seoses maikuus jõustuva andmekaitseseadusega oleme korrastamas oma kliendibaasi. Selleks, et saaksid ka edaspidi Eesti täpseimat ja põhjalikumat kinnisvaraturu ülevaadet, parimaid pakkumisi turul ja värskeimat infot uutest projektidest, on meil vaja uuesti Sinu kinnitust, et võime Sulle infot edastada.

Kinnitamiseks ei ole vaja teha muud, kui sisestada oma andmed ning nõustuda Uus Maa Kinnisvarabüroo privaatsuspoliitikaga.
Käesoleva turuülevaate on koostanud UUS MAA KINNISVARABÜROO. Turuülevaate eesmärk on jagada informatsiooni ning see ei pretendeeri turu ning sündmuste veatule kirjeldamisele. Info, millel ülevaade baseerub, on hangitud allikatest, mis on meie arvates usaldusväärsed, kuid me ei saa garanteerida nende eksimatust. UUS MAA Kinnisvarabüroo ega sellega seotud isikud ei võta endale vastutust käesoleva väljaande või mõne selle osa kasutamisest tekkivate otseste või kaudsete kahjude korral. Trükise “Uus Maa Kinnisvarabüroo 2017. aasta JUUNIKUU kinnisvaraturu ülevaade” autoriõigused on kaitstud. Selle väljaande või mõne selle osa paljundamine (elektrooniliselt, mehaaniliselt või muul moel kopeerides), salvestamine ja levitamine on lubatud vaid UUS MAA Kinnisvarabüroo kirjalikul loal.
Kui kiri ei avane korrektselt, vajuta siia!
Kinnisvarabüroo Uus Maa OÜ
Tel. +372 627 260
uusmaa@uusmaa.ee
Maakri 19/1 V korrus, Tallinn, Harjumaa 10145, Estonia
Võite igal ajal tellimise lõpetada või oma kontaktandmeid muuta.