Subiect: Invitație Seminar Managementul plăților în afacerile internaționale, 14-15 noiembrie 2019

View this email online if it doesn't display correctly

INVITAȚIE

Pentru a reuşi într-o piaţă globală, în condiţii de concurenţă crescută, exportatorii trebuie să ofere condiţii de plată atractive, utilizând însă metode de plată corespunzătoare/sigure (minimizarea riscului şi păstrarea clientului). Multe din firmele româneşti acţionează în comerţul internaţional atât de pe poziţie de exportator, cât şi de importator, de aceea va fi subliniat modul diferit de abordare pe care îl are o firmă românească atunci când intenţionează să intre într-o tranzacţie cu un partener extern, în funcţie de rolul pe care îl va juca in respectivul business. Opţiunea în contractul extern pentru o anumită tehnică de decontare, trebuie corelată şi cu condiţia de livrare, documentele comerciale şi finaciare, solicitarea sau nu a unei scrisori de garanţie bancară, etc. Seminarul prezintă caracteristicile modalităţilor de plată utilizate în decontarea operaţiunilor de export – import, precum şi criteriile care stau la baza selectării celei mai avantajoase soluţii. De asemenea, se vor explica metodele prin care o tranzacţie cu risc potenţial poate fi transformată într-o tranzacţie sigură pentru ambii parteneri comerciali.

ORGANZATORI: Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) şi Institutul Bancar Român (IBR).
PUNCTE CHEIE

Comerţul internaţional incumbă un anumit spectru de riscuri care determină incertitudini în setarea graficului de plăţi între exportator şi importator, deci:
  • exportatorii vor să primească plata cât mai curând posibil, preferabil chiar în avans (pentru importatori orice plată este o „donaţie” până când mărfurile sunt primite);
  • importatorii vor să primească marfa cât mai curând, dar să întârzie plata, de preferinţă până când mărfurile sunt valorificate şi generează venituri (pentru exportatori orice livrare este o „donaţie” până când se efectuează plata).
CONŢINUT
  • Introducere în tranzacţiile comerciale internaţionale;
  • Scopul şi aplicabilitatea INCOTERMS, delimitarea responsabilităţilor şi riscurilor; impactul INCOTERMS asupra contractului comercial internaţional;
  • Documente comerciale şi financiare utilizate în comerţul internaţional – caracteristici, beneficii suplimentare care pot fi obţinute prin utilizarea lor;
  • Acreditivul documentar: concept, caracteristici, mecanism de derulare; clasificare/tipuri; controlul documentelor în utilizarea acreditivului documentar, avantaje/dezavantaje, Publicaţia nr. 600 a ICC, privind acreditivele documentare;
  • Incasso-ul documentar: concept, caracteristici, mecanism de derulare; clasificare/tipuri; căi şi metode de atenuare a riscului de neplată la incasso, Publicaţia nr. 522 a ICC, privind incasso-urile documentare;
  • Scrisoarea de garanţie bancară: concept, elemente; tipuri de scrisori de garanţie bancară utilizate în operaţiunile de export-import, Publicaţia nr. 758 a ICC, privind garanţiile la cerere;
  • Sesiuni de întrebări şi răspunsuri (interactiv, pe parcursul seminarului)
Obține certificatul emis de IBR şi CCIR, cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs)!

Tarif de participare: 1.365 lei / participant (fără tva)CCIR recunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cuprinsul Termenilor și Condițiilor.
Vă puteţi dezabona sau schimba datele de contact oricând.