Badanie satysfakcji użytkowników biblioteki

Szanowni Państwo, prosimy o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety, której celem jest ocena jakości naszych usług. Jej wyniki pomogą nam lepiej dostosować funkcjonowanie biblioteki do potrzeb użytkowników. Prosimy o szczere odpowiedzi.

1W jakim celu odwiedza Pan/Pani zazwyczaj bibliotekę? Proszę uwzględnić zarówno osobistą obecność w bibliotece, jak i odwiedzanie strony internetowej. (proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi)* 

2Jak Pan/Pani ocenia całość usług bibliotecznych? * 

3Jak Pan/Pani ocenia warunki lokalowe i czytelność oznakowania w bibliotece?* 

4Jak Pan/Pani ocenia wyposażenie biblioteki (umeblowanie, dostępność i jakość sprzętu)?* 

5 Jak Pan/Pani ocenia godziny otwarcia?* 

6Jak Pan/Pani ocenia pracowników biblioteki?* 

7 Jak Pan/Pani ocenia kulturę obsługi (życzliwość, nastawienie, pomoc)?* 

8Jak Pan/Pani ocenia kompetencje pracowników?* 

9 Jak Pan/Pani ocenia dyspozycyjność pracowników?* 

10Jak Pan/Pani ocenia zbiory drukowane, np. książki, czasopisma (kompletność, przydatność, liczba egzemplarzy, aktualność itp. w stosunku do oczekiwań)?* 

11Jak Pan/Pani ocenia zbiory audiowizualne, np. audiobooki, filmy, nagrania (kompletność, przydatność, liczba egzemplarzy, aktualność itp. w stosunku do oczekiwań)?* 

12Jak Pan/Pani ocenia zasoby elektroniczne, np. ebooki, czasopisma elektroniczne, bazy bibliograficzne i pełnotekstowe (kompletność, aktualność itp. w stosunku do oczekiwań)?* 

13Jak Pan/Pani ocenia zasady wypożyczeń?* 

14Jak Pan/Pani ocenia czas realizacji zamówienia?* 

15Jak Pan/Pani ocenia dopuszczalną liczbę egzemplarzy do wypożyczenia?* 

16Jak Pan/Pani ocenia dopuszczalny okres wypożyczeń?* 

17Jak Pan/Pani ocenia usługi informacyjne (informowanie o zbiorach, wyszukiwanie zbiorów i informacji)?* 

18Jak Pan/Pani ocenia wydarzenia kulturalne (wystawy, pokazy, spotkania itp. organizowane przez bibliotekę)?* 

19Jak Pan/Pani ocenia ofertę edukacyjną (szkolenia, kursy, warsztaty, seminaria itp. organizowane przez bibliotekę)?* 

20Jak Pan/Pani ocenia witrynę internetową biblioteki (przydatność, zakres, aktualność i czytelność zamieszczonych informacji)?* 

21Jak Pan/Pani ocenia możliwości korzystania z komputerów i Internetu dostępnych w bibliotece? 

22Jak Pan/Pani ocenia możliwości korzystania z urządzeń kopiujących (np. ksero, drukarki, skanera)?* 

23Jeżeli w Pana/Pani opinii występują problemy utrudniające korzystanie z biblioteki lub ma Pan/Pani sugestie dotyczące usprawnienia funkcjonowania naszej instytucji, prosimy o ich wyrażenie. 

24Płeć:* 

25Wiek:* 

26Status użytkownika: (proszę zaznaczyć wyłącznie jedną, dominującą możliwość)* 

27Jak często korzysta Pan/Pani z usług biblioteki?* 

* To pole jest wymagane.