FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATURY DO NAGRODY eDUKAT 2020

1Kategoria zgłoszonej nagrody* 

2Informacja na temat kandydata do nagrody (osoba, firma, produkt, opracowanie, wydarzenie)* 

3Uzasadnienie zgłaszanej kandydatury 

* This field is required.