Oświadczenie ws. Rzecznika Praw Obywatelskich

Oświadczenie organizacji społecznych w sprawie przejęcia urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich przez większość sejmową.

1Wpisz nazwę podmiotu, który reprezentujesz.* 

2Siedziba (miasto/gmina)* 

3Imię i nazwisko osoby podpisującej petycję w imieniu podmiotu.* 

4Oświadczam(y), że jestem(śmy) uprawniony(nieni) do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego podpisuję(emy) petycję.* 

5Adres e-mail do korespondencji.* 

6Klauzula informacyjna Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska: http://bit.ly/klauzulaOP* 

* To pole jest wymagane.

 

nazwa organizacji

 

Jeśli takich osób jest kilka, wpisz wszystkie.

Nazwa: 

Adres e-mail posłuży nam wyłącznie do kontaktu w związku z podpisaniem oświadczenia.

Email: 

Adres e-mail posłuży nam wyłącznie do kontaktu w związku z podpisaniem oświadczenia.

 

Zapoznaj się z informacją na temat przetwarzania danych.