Utmaningar och information om lärande organisationer

Enkäten tar 2-3 minuter och är anonym.

1Vilka är dina största utmaningar 2020? (du kan välja flera) 

2Vill du lägga till något ytterligare runt utmaningar och behov av information? 

3Hur skulle du vilja få information om trender och erfarenheter runt lärande organisationer? 

4Har du några kommentarer runt formatet på informationen? 

5Hur relevant är informationen som du tagit del av i mina artiklar, webinar, frukostseminarier etc. 

6Hur du några kommentarer runt själva informationen i sig? För lång, teoretisk etc. 

7I de fall ni behöver mer stöd, vilken form passar er bäst? 

8Har du någon kommentar runt hur jag skulle kunna stötta er på bästa sätt? 

* Detta fält är obligatoriskt.

 

Nu kan du välja flera alternativ. Hoppa över annars.

 

Du kan välja flera alternativ