Język niemiecki ukierunkowany zawodowo

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie na temat naszego nowego projektu mającego na celu przygotowanie materiałów do nauki języka niemieckiego ukierunkowanego zawodowo zgodnie z potrzebami nauczycieli, uczniów i szkoły.

1Nauczam języka niemieckiego w:* 

2Aktualnie korzystam z podręcznika:* 

3Jestem zainteresowany / zainteresowana podręcznikiem do nauki języka niemieckiego ukierunkowanego zawodowo:* 

4W poprzednim pytaniu zaznaczyłam / zaznaczyłem ‘nie’, gdyż: 

5Interesuje mnie podręcznik do następującego profilu zawodowego / następujących profili zawodowych (prosimy o wybór max. trzech profili): 

6Przedmiotu język niemiecki zawodowy będę nauczać od klasy: 

7Języka niemieckiego zawodowego będę nauczać w następującym wymiarze godzin w tygodniu: 

8Z zaproponowanych okładek najbardziej podoba mi się oznaczona numerem (okładki dostępne na stronie www.klett.pl/joz):* 

9Sugerowałabym / sugerowałbym następujące modyfikacje okładki: 

10Z poniższej listy tytułów kursu do nauki JOZ najbardziej podoba mi się propozycja:* 

11Chciałabym / chciałbym sam zaproponować tytuł dla kursu do nauki języka niemieckiego zawodowego: 

12Aby gruntownie przygotować lekcje języka niemieckiego zawodowego, potrzebowałabym / potrzebowałbym następujących materiałów i pomocy dydaktycznych:* 

13Moi uczniowie byliby w stanie zakupić materiał do nauki języka obcego zawodowego w cenie 29,90 zł:* 

14Zaznaczyłam / zaznaczyłem w poprzednim pytaniu ‘(raczej) nie’, gdyż kwota, którą moi uczniowie byliby w stanie wydać na zakup książki do JOZ, wynosi: 

15Chciałabym / chciałbym wziąć udział w tworzeniu materiałów do nauki języka niemieckiego zawodowego o profilu: 

16Byłabym zainteresowana / byłbym zainteresowany nawiązaniem współpracy z Wydawnictwem LektorKlett również jako: 

17Dane kontaktowe 

* To pole jest wymagane.

 

Okładki zamieszczone są na www.klett.pl/joz

 

Prosimy o podanie własnych propozycji, sugestii etc.